Logo
 Dokument bez tytułu
Logamatic RC35
Regulator kotłowy Logamatic RC35 to regulator kotłów wyposażonych w system regulacji EMS.

Cechy

• moduł obsługowy dla systemu regulacyjnego Logamatic EMS i wszystkich źródeł ciepła wyposażonych w EMS;
• moduł obsługowy dla regulacji prowadzonej według temperatury zewnętrznej lub temperatury pomieszczenia dla instalacji grzewczej, względnie komfortowy regulator temperatury w pomieszczeniu;
• regulacja obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego;
• modułobsługowydlatrzechdalszychobiegówgrzewczychzzaworemmieszającymlubbeztakowego,w po- łączeniu z modułami zaworów mieszających;
• licznik roboczogodzin zintegrowany z oprogramowaniem (software);
• 6-kanałowy cyfrowy zegar sterujący (w połączeniu z modułami WM10 i MM10) z graficznym przedstawieniem cyklów załączeń;
• zintegrowana funkcja urlopowa dla każdego obiegu grzewczego, a cała instalacja z wyborem rodzaju obniżenia (wyłączenie, zredukowane, pogodowo);
• modułobsługowydoregulacjiodsprzężeniahydraulicznego(sprzęgłohydrauliczne)ijednegobezpośredniodołą- czonegoobiegugrzewczegobezzaworumieszającego,wpołączeniuzmodułemsprzęgłahydraulicznegoWM10;
• moduł obsługowy dla solarnego podgrzewania c.w.u. w połączeniu z modułem solarnym SM10 z graficznym przedstawieniem "uzysku solarnego" na wyświetlaczu modułu RC35;
• przełącznik wyboru rodzaju pracy dla: "AUTOMATYCZNIE, GRZANIE CIĄGŁE, OBNIŻENIE CIĄGŁE" Dany rodzaj pracy wyświetlany jest przy pomocy zielonych diod LED zintegrowanych w przyciskach;
• tymczasowa (przejściowa) zmiana wartości zadanej temperatury pomieszczenia do następnego punktu prze- łączenia programu sterującego;
• programowalny cyfrowy zegar sterujący dla programu dziennego i tygodniowego z ośmioma programami standardowymi oraz dwa swobodnie programowalne programy własne dla każdego obiegu grzewczego;
• nastawialne automatyczne dostosowanie temperatury obniżenia wg. DIN EN 12831, nastawialne oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego (redukowanie dodatkowej mocy podgrzewania);
• wskazanie temperatury pomieszczenia, godziny i dnia tygodnia poprzez oświetlony wyświetlacz LCD z moż- liwością wyświetlania grafik;
• automatyczne dostosowanie temperatury zasilania przy zewnętrznych wpływach na temperaturę pomieszczenia (wielkości zakłócające), (montaż w pomieszczeniu mieszkalnym);
• wskazanie temperatury zewnętrznej wczoraj i dzisiaj w prezentacji graficznej
• przycisk jednorazowego ładowania c.w.u.
• obszerne funkcje serwisowe takie, jak monitorowanie, test funkcji, kontrola czujników, test LCD, komunikaty błędów, komunikaty serwisowe, wgląd do krzywych grzewczych, itd.;
• na życzenie wyświetlanie danych kontaktowych firmy instalacyjnej w razie usterki lub wymaganej konserwacji;
• odstępy między terminami konserwacji nastawialne według roboczogodzin lub daty;
• urządzenie włącznie z czujnikiem temperatury pomieszczenia i wspornikiem naściennym do montażu w pomieszczeniu mieszkalnym; sterowany mikroprocesorem.Powrót do katalogu produktów

Zaprojektowano 2015 Sagiart