Logo
 Dokument bez tytułu
Logamatic RC200
Logamatic RC200 to regulator pokojowy lub pogodowy do kotłów współpracujących w systemie EMS Plus

Opis produktu

• moduł obsługowy RC200 służy do regulacji jednego obiegu grzewczego ze zmieszaniem lub bez zmieszania, obiegu ładowania podgrzewacza do przygotowania c.w.u. bezpośrednio przez urządzenie grzewcze i przygotowania c.w.u. za pomocą instalacji solarnej,
• moduł obsługowy posiada program czasowy: wstępnie ustawiony dla obiegu grzewczego (moż- liwa jest jednak dowolną zmianę ustawień z wykorzystaniem 6 czasów przełączania dla każdego dnia) oraz przygotowanie c.w.u. może być realizowane w zależności od programu czasowego lub zostać wyłączone bądź włączone na stałe,
• moduł obsługowy służy do wskazywania informacji dotyczących urządzenia grzewczego i instalacji ogrzewczej oraz do zmiany ustawień,
• możliwości montażu: na ścianie, z połączeniem magistralowym z urządzeniem grzewczym ze złączem magistrali EMS plus,
• po 1,5 godziny pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej cztery godziny (jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż czas wykorzystania rezerwy, następuje skasowanie godziny i daty. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane)Powrót do katalogu produktów

Zaprojektowano 2015 Sagiart