Logo
 Dokument bez tytułu
Logamatic RC300
Logamatic RC300 to regulator pogodowy do kotłów współpracujących w systemie EMS Plus

Opis produktu

• moduł obsługowy RC300 służy do regulacji jednej instalacji ogrzewczej wyposażonej w maksymalnie cztery obiegi grzewcze, dwa obiegi ładowania zasobnika do przygotowania c.w.u., układ solarnego przygotowania c.w.u. oraz układ solarnego wspomagania ogrzewania.
• moduł obsługowy posiada programy czasowe: ogrzewanie: dla każdego obiegu grzewczego 2 programy czasowe z 6 czasami przełączania na dzień, c.w.u.: dla każdego obiegu c.w.u. jeden program czasowy dla przygotowania c.w.u. i jeden program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej, w obu przypadkach z 6 czasami przełączania na dzień,
• moduł obsługowy służy do wskazywania informacji dotyczących urządzenia grzewczego i instalacji ogrzewczej oraz do zmiany ustawień.
• możliwości instalacji: na urządzeniu grzewczym ze złączem magistrali EMS plus, na ścianie, z po- łączeniem magistralowym z urządzeniem grzewczym ze złączem magistrali
• EMS plus, po 1,5 godziny pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej 8 godzin (jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż rezerwa, następuje skasowanie godziny i daty, wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane),
• maksymalna długość całkowita połączeń magistrali EMS Plus: 100 m przy przekroju przewodu 0,50 mm2 lub 300 m przy przekroju przewodu 1,50 mm2Powrót do katalogu produktów

Zaprojektowano 2015 Sagiart