Logo
 Dokument bez tytułu
Logamatic MM100
Logamatic MM100 to moduł do sterowania obiegiem grzewczym w systemie EMS Plus

Moduł służy do sterowania:

• jednego obiegu grzewczego z pompą c.o. i napędem elektrycznym zaworu mieszającego lub bez,
• jednego obiegu ładowania zasobnika z oddzielną pompą ładującą zasobnik i pompą cyrkulacyjną Moduł służy do rejestracji:
• temperatury zasilania w przyporządkowanym obiegu grzewczym lub temperatury podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.,
• temperatury na sprzęgle hydraulicznym (opcjonalnie),
• sygnału sterującego termostatu temperatury maksymalnej w przyporządkowanym obiegu grzewczym (w obiegu grzewczym bez zmieszania opcjonalnie),
• sygnału sterującego czujnika punktu rosy w przyporządkowanym obiegu chłodzenia Moduł obsługuje funkcję zabezpieczenia przed blokadą:
• pompa jest nadzorowana i po 24 godz. postoju zostaje na krotki czas uruchomiona. Zapobiega to zablokowaniu pompy,
• napęd elektryczny mieszacza jest nadzorowany i po 24 godz. postoju zostaje na krotki czas uruchomionyPowrót do katalogu produktów

Zaprojektowano 2015 Sagiart