Logo
 Dokument bez tytułu
Logano G515 (231-510 kW)
Konstrukcja kotła
• konstrukcja kotła w technologii Thermostream, zapewniająca niezawodność eksploatacyjną bez konieczności regulacji temperatury wody na powrocie (bez pompy podmieszającej),
• chłodzona wodą komora spalania z małym objętościowym obciążeniem cieplnym oraz trójciągowy układ odprowadzania spalin,
• przewidziany do eksploatacji na olej opałowy lekki oraz wszystkie rodzaje gazu ziemnego i gaz płynny,
• posiada znak CE oraz wszelkie dopuszczenia, w tym UDT
• możliwość zestawiania z dowolnym zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u. – leżącym Logalux LT (400-6000 I) lub stojącym SU (400-1000 I),
• możliwość dostawy w członach luzem lub w bloku,
• sprawność normatywna 94,5% Palnik
• możliwość zastosowania każdego dobranego palnika wentylatorowego,
• poziom emisji NOx w spalinach <80 mg/kWh dla gazu i <120 mg dla oleju (poniżej 455 kW),
• wyraźne obniżenie emisji dźwięków podczas pracy w przypadku zastosowania tłumiących dźwięki: fundamentu, tłumika spalin i obudowy palnika

Montaż i obsługa
• łatwość wnoszenia jednostki kotłowej do kotłowni dzięki możliwości dostawy w członach luzem,
• łatwy dostęp do komory spalania i kanałów spalinowych w celu uproszczenia obsługi konserwacji,
• brak konieczności montażu kotła w przypadku dostawy kotła w bloku do odpowiednio dostępnej kotłowniPowrót do katalogu produktów

Zaprojektowano 2015 Sagiart