Logo
 Dokument bez tytułu
Logano G215 (40-85 kW)
Kotły grzewcze typoszeregu G215 są przeznaczone do zastosowania w instalacjach grzewczych zgodnie z PN, z dopuszczalną temperaturą na zasilaniu do 100°C (granica bezpieczeństwa).

Cechy kotła
• Człony kotła wykonane z żeliwa GL 180 M gwarantują długoletnią eksploatację kotła,
• Dodatkowa niezawodność eksploatacyjna przy krytycznych warunkach instalacji dzięki zastosowaniu technologii Thermostream. Technologia Thermostream z wewnętrznym systemem rozdziału wody przeciwdziała tworzeniu się kondensatu (poceniu się) na powierzchniach ogrzewalnych,
• Odprowadzenie spalin w systemie trójciągowym,
• Szczelność konstrukcji gwarantująca nadciśnieniowy sposób usuwania spalin,
• Chłodzona wodą komora spalania,
• Duże drzwi frontowe, otwierane w lewo lub w prawo – umożliwiają wygodny dostęp przy czyszczeniu i konserwacji,
• 80 mm izolacja cieplna – redukuje straty cieplne do minimum,
• Pokryte tworzywem regulowane nóżki umożliwiają łatwe ustawienie kotła w miejscu zainstalowania, mają zastosowanie również przy montażu pod kotłem zasobnikowego podgrzewacza wody użytkowej,
• Niewielkie wymiary kotła – stanowią zaletę przy wprowadzaniu kotła i projektowaniu kotłowni,
• Kotły o wielkości 70-85 dostarczane są również w luźnych członach,
• Wielostronne kombinacje przy wyborze palników, sterowników i zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej,
• Duży wybór wyposażenia dodatkowego, przeznaczonego do szybkiego montażu, dokładnie dostosowanego do danego kotła,
• Łatwe czyszczenie kotła od przodu,
• Uniwersalność paliwa – olej opałowy lekki EL wg DIN 51603 do palników olejowych, bądź wszystkie rodzaje gazów, przy zastosowaniu gazowych palników wentylatorowych,
• Kształtka zbiorczych podłączeń do podłączenia zasilania i powrotu dla kotła grzewczego i zasobnikowego podgrzewaczaPowrót do katalogu produktów

Zaprojektowano 2015 Sagiart