Logo
 Dokument bez tytułu
Podgrzewacz solarny
Logalux SL
Logalux SL to biwalentny zasobnik c.w.u. ładowany warstwowo za pomocą syfonu termicznego, w którym zawartość wody nie jest podgrzewana jednocześnie w całej objętości, tylko warstwa po warstwie z góry na dół. Podgrzana woda przemieszcza się ku górze w rurze odprowadzającej ciepło, osiągając poziom, z którego może być pobrana. W ten sposób w bardzo krótkim czasie zostaje osiągnięta stosunkowo wysoka temperatura wody gotowej do użycia a dogrzanie c.w.u. konwencjonalnym źródłem ciepła jest rzadziej wymagane, przez co tańsze.

Zalety zasobnika
• Natychmiastowy podgrzew c.w.u.,
• Duża powierzchnia wężownicy solarnej,
• Niewielkie straty postojowe,
• Niewielkie straty ciepła,
• Wysoki wskaźnik wydajności NL,
• Dostępne w 3 średnicach: 300, 400 oraz 500l,
• Dostępne w 2 kolorach: białym i niebieskim,
• Spełnia wymagania normy DVGW W-517 – wymagania higienicznePowrót do katalogu produktów

Zaprojektowano 2015 Sagiart