Logo
 Dokument bez tytułu
Modułowe bloki
grzewczo-energetyczne
Nowoczesna, elastyczna koncepcja budowy modułowego bloku energetycznego (MBE)
• skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej,
• w jednej obudowie zabudowany silnik gazowy, prądnica, wymiennik ciepła i rozdzielnia elektryczna,
• układ dedykowany dla obiektów o wysokim zapotrzebowaniu na prąd elektryczny i ciepło,
• MBE dostępne są w kilku wielkościach mocy,
• możliwość stosowania przy równoległej i odosobnionej pracy z siecią elektryczną,
• wykorzystanie ciepła oleju smarnego, wody chłodzącej i gazów spalinowych silnika

Niska emisja substancji szkodliwych oraz cicha praca
• 4-6-cylindrowy cichobieżny silnik gazowy z katalizatorem,
• poziom hałasu w zależności od wielkości modułu w granicach 65-71 dB(A),
• niskie emisje NOx i CO

Prosta i komfortowa obsługa
• proste sterowanie pracą MBE poprzez klawisze na panelu sterowania,
• blok zawiera rozdzielnie elektryczną z przejrzystym polem obsługowym,
• zdalny monitoring parametryzacja parametrów pracy

Szybki montaż, uruchomienie i konserwacja
• udokumentowane, fabryczne próby ruchowe, raport z prób,
• bezproblemowe ustawienie MBE bez dodatkowego zakotwienia w celu tłumieni drgańPowrót do katalogu produktów

Zaprojektowano 2015 Sagiart